Pilot therapeutisch boksen

Pilot therapeutisch boksen voor doelgroepen Gerontopsychiatrie+ en mensen met het syndroom van Korsakov

Sinds april loopt bij Salios een pilot therapeutisch boksen in samenwerking met Medboxing. MedBoxing is een jonge en dynamische organisatie die zich proactief inzet voor jeugdigen, volwassen en senioren om de weerbaarheid te vergroten door o.a. boksen in te zetten.

Boksen wordt als middel gebruikt om te werken aan o.a. één van de volgende punten: emotieregulatie,  agressie regulatie, traumaverwerking;, zelfvertrouwen en/of beter zelfbeeld, sociale contacten en/of eenzaamheid, zelfredzaamheid en fysiek versterken.

De training wordt gegeven door ervaren trainers van Medboxing, die tevens een opleiding tot coach hebben gedaan. Bij de sessies zijn ook de betrokken psychologen aanwezig.

Op donderdag traint een groep met bewoners van regionaal expertisecentrum Korsakov het Dijckhuis en regionaal expertisecentrum Gerontopsychiatrie+ Dubbelsteyn samen. Vooral de eerstre keren was het soms spannend voor de deelnemers, maar er werd al snel fanatiek meegedaan en de sfeer in de groep is positief. Voorafgaand aan de training en na afloop wordt aan de deelnemers gevraagd om aan te geven hoe zij zich op dat moment voelen. Vaak wordt na afloop een meer positieve stemming en een minder gespannen gevoel gerapporteerd.

Ook volgen een aantal mensen individuele trainingen, waar aan persoonlijke doelen gewerkt wordt.

De pilot bestaat zowel voor de groep als individueel uit 12 sessies. Steeds wordt uitgekeken naar de volgende sessie!