BeleefTV voor Swinhove

BeleefTV voor Swinhove dankzij gulle donatie en bijdrage van ‘De vrienden van Swinhove’

Familie van een bewoonster die met liefde werd verzorgd op afdeling de Pieterman in Salios locatie Swinhove, deed een gulle donatie die ten goede moest komen aan het welzijn van de bewoners met dementie die hier wonen. Het team was het er al snel over eens dat dit besteed zou worden aan een Tovertafel of BeleefTV.

De BeleefTV kwam een week op proef en was een succes! Ook de familie die de gift deed vond dit een mooie invulling. De gulle gift was echter net niet genoeg om de aankoop te kunnen doen en de TV ten volle te kunnen benutten. Daarom deed het team een beroep op “De Vrienden van Swinhove” en diende een aanvraag in met motivering waarom dit een zinvolle aankoop zou zijn. Dit leidde tot de extra bijdrage die nodig was de TV aan te schaffen.

De BeleefTV is een grote, interactieve, mobiele activiteitentafel, speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie. Het spelen van stimulerende spelletjes, het luisteren van muziek en het ophalen van herinneringen brengt de bewoners dichter bij elkaar en hun omgeving.

Om de familie persoonlijk te bedanken en de BeleefTV officieel in gebruik te nemen, organiseerde het team op afdeling de Pieterman een kleine high-tea met het thema Pasen waarbij de echtgenoot van de bewoonster en een zoon aanwezig waren. Diverse bewoners maakten al snel gebruik van de TV, die ook beschikbaar zal zijn voor andere bewoners van de tweede etage.

Langs deze weg bedankt het gehele team van de tweede etage van Swinhove, ook namens de bewoners, de familie en “de Vrienden van Swinhove”!